Prywatny detektyw oferuje usługi detektywistyczne na terenie całego kraju

"Na rozdrożu" - program wsparcia dla osób dotkniętych kryzysem rozstania lub rozwodu, realizowany na terenie aglomeracji wrocławskiej, przez Fundację Promyk, z zespołem doświadczonych psychologów, pedagogów i prawników.

"W czasach powszechnego fałszu mówienie prawdy jest aktem rewolucyjnym." (G.Orweel)

grupa wsparcia

Rozstanie - zmiana i nowy początek...

Grupy wsparcia dla osób po rozstaniu

rozstanie
"Z upadku rodzą się zmiany, by reaktywować serce człowieka..."
"Nieśmiało budziła się we mnie nadzieja, że oto stąpam po wodzie, zamiast w niej tonąć."
"Przyjaciel to ten, który podnosi nam skrzydła, gdy nasze przestają już latać."

Rozstanie to doświadczenie, które często niespodziewanie stawia nas w obliczu nowej rzeczywistości. To ogromna transformacja naszego dotychczasowego życia. Kiedy następuje wbrew naszej woli, towarzyszącym nam uczuciem jest przede wszystkim lęk, osamotnienie i ogromne poczucie krzywdy... W sytuacji, w której podjęcie decyzji należy do nas, jest to tym trudniejsze. Rozstać się czy walczyć o związek? Jak odnaleźć się po rozstaniu, kiedy już nastąpi? Trudno czuć się z tym dobrze... Najpierw pojawia się uczucie ulgi lecz za chwilę zostaje ono zdominowane przez jeszcze większy lęk. Nie zawsze potrafimy odpowiedzieć sobie optymistycznie na nurtujące pytanie : jak teraz będzie wyglądało moje życie? Rozstanie a tym bardziej rozwód jest jednym z najbardziej obciążających psychicznie zdarzeń, które mogą nas dotknąć w życiu. Dlatego nie powinniśmy zamykać się z tym problemem w czterech ścianach. Program "na rozdrożu" zrodził się z inicjatywy osób, którym "życie wymknęło się spod kontroli", stanęli na swoistym "rozdrożu" lub "zakręcie" swojego życia... Nic tak nie zbliża ludzi do siebie jak wspólne przeżycia. Kto okaże nam więcej zrozumienia i wsparcia gdy "świat nam się wali...", jak nie druga osoba, która ma za sobą podobny bagaż doświadczeń?

Szczegółowy program spotkań

Wstępne spotkanie z psychologiem- służy zdiagnozowaniu indywidualnych oczekiwań i kwalifikacji uczestników grupy zgłaszających się do projektu.
Cykl 10 spotkań grupy wsparcia Prowadzony m.in. techniką warsztatów, w 10-15 osobowej grupie, których uczestnikami są osoby znajdujące się w trakcie lub po rozstaniu, czy rozwodzie. Dla osób biorących udział w programie to czas dzielenia się swoimi doświadczeniami i przeżyciami oraz okazja nie tylko do otrzymywania wsparcia od innych, ale również udzielania go osobom, znajdującym się w podobnej sytuacji życiowej. Obok psychologa i pedagoga, będących moderatorami w spotkaniach uczestniczą także osoby, które w przeszłości znajdowały się w podobnej sytuacji i mogą podzielić się z uczestnikami swoim doświadczeniem, oceniając sytuację z perspektywy czasu.
Spotkania odbywają się 1 x w tygodniu, w kameralnej, sprzyjającej i spokojnej atmosferze. Trwają 90 min.
Celem spotkań jest wzajemna pomoc w uporaniu się z bagażem emocji uczestników, wsparcie w sytuacji konieczności sprostania nowym życiowym wyzwaniom. Podjęcie próby odzyskania kontroli nad swoim życiem i wspólne odkrywanie wewnętrznej siły poprzez podnoszenie sobie nawzajem "skrzydeł", aby ponownie ulecieć w górę!.
Konsultacja prawnaKończy cykl spotkań. Indywidualna dla każdego uczestnika konsultacja z radcą prawnym, której celem jest uzyskanie niezbędnej, fachowej pomocy w zakresie istniejących lub mogących pojawić się prawnych kwestii, związanych z sytuacją życiową uczestników programu.

Informacja - tel.: 786 869 413

Najbliższe spotkanie...

Najbliższy cykl spotkań: 01.07. 2016 - 31.08. 2016

Koordynator programu : Magdalena Stembalska, tel.: 786 869 413

Terminarz i miejsce spotkań ustalany jest w sposób najdogodniejszy dla uczestników, po utworzeniu grup.

Koszt udziału w Programie wynosi 550 zł. Obejmuje wstępną konsultację z psychologiem, udział w 10-ciu 90 minutowych spotkaniach grupowych oraz indywidualną konsultację prawną.